روز: نوامبر 29, 2021

سازه سایبان خودرو / سازه سایبان ماشین

سازه سایبان خودرو

سازه سایبان خودرو: سازه سایبان خودرو همانند سازه ساختمانها دارای اشکال و ساختار های مختلفی هستند. البته این تنوع در سازه های سبک و کوچک مقیاس بیشتر است چون میزان بار وارده به سازه کنترل شده است ولی برای ساخت هر کدام از آنها نیاز به طراحی و محاسبات مخصوص…