اولین سازه پارچه ای/ چادری ساخته شده با پوشس پلیمری در مکزیک ساخته شد

اولین سازه پارچه ای/ چادری ساخته شده با پوشس پلیمری در مکزیک

.اولین سازه پارچه ای/ چادری ساخته شده با پوشس پلیمری در مکزیک که در مدت 12 روز ساخته شد.

ETFT The Air Pillow Type Tensile Structure-Tensile Roof Membrane Structure

JAMI Tensile Structure and Spatial Structure Group

گروه معماری و مهندسی، جامی.

انواع سازه سبک – انواع سایبان – قیمت انواع سایبان مشاوره ، طراحی ، ساخت و نصب انواع سازه های پارچه ای و سازه های فضاکار.

طراحی ، ساخت و نصب انواع باغ بام ، سایبان ماشین / سایبان خودرو، خیمه عروسی ، گنبد ژئودزیک و سازه های سبک باغی. طراحی، ساخت و نصب انواع دیوار پوش، نمای سبز کابلی و انواع نرده های کابلی.