الاچیق حبابی ، الاچیق گنبدی ، الاچیق شیشه ای ، کافه ، رستوران ، کافی شاپ ، باغ و بام

الاچیق حبابی ، الاچیق گنبدی ، الاچیق شیشه ای، کافه، رستوران، کافی شاپ ، باغ و بام 09158957413 - 09157607613

آلاچیق حبابی ، آلاچیق مدرن ، گروه معماری و مهندسی جامی

الاچیق حبابی ، الاچیق گرد ، الاچیق شیشه ای ، آلاچیق گنبدی ، کافه، رستوران ، کافی شاپ ، باغ و بام و پشت بام

www.jamits.ir

#آلاچیق #روف_گاردن #بام #باغ_بام #کافی_شاپ #رستوران #مشهد #آلاچیق_حبابی #آلاچیق_مدرن