روز: دسامبر 6, 2021

مراسم عروسی لاکچری ولی قیمت مناسب با گنبد چادری گروه معماری و مهندسی جامی

استفاده از گنبد 30 متری ژئودزیک با پوشش پارچه PVC در مراسم عروسی لاکچری

.مراسم عروسی لاکچری ولی قیمت مناسب با گنبد 30 متری ژئودزیک و پوشش پارچه PVC در گروه معماری و مهندسی جامی. گروه معماری و مهندسی، جامی. مشاوره، طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های پارچه ای و سازه های فضاکار. طراحی، ساخت و نصب انواع باغ بام، #سایبان_ماشین(خودرو) و سازه…