سازه سایبان خودرو

سازه سایبان خودرو / سازه سایبان ماشین

سازه سایبان خودرو:

سازه سایبان خودرو همانند سازه ساختمانها دارای اشکال و ساختار های مختلفی هستند. البته این تنوع در سازه های سبک و کوچک مقیاس بیشتر است چون میزان بار وارده به سازه کنترل شده است ولی برای ساخت هر کدام از آنها نیاز به طراحی و محاسبات مخصوص به خود را دارد چون در هرمنطقه میزان وزش باد و جنس خاک و همچنین خواسته کارفرما متفاوت بوده.

سازه سایبان ها معمولا براساس میزان بودجه و خواسنه کارفرما متفاوت بوده است و طراح براساس نوع پوشش خواسته شده که پارچه ای باشد یا فلزی و یا UPVC سازه را برای کارفرما طراحی می کند.


گروه معماری و مهندسی جامی ممفتخر است با بهره گیری از امکانات به روز دنیا و دانش فنی بلای پرسنل خود بهترین محصولات و خدمات را به شما ارایه دهد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ساخت با ما تماس بگیرید.
تماس با گروه معماری و مهندسی جامی

قیمت سازه سایبان خودرو – قیمت سازه سایبان ماشین – قیمت سازه فضا کاز – قیمت سازه چادری – قیمت سازه پارچه ای