استفاده از گنبد 30 متری ژئودزیک با پوشش پارچه PVC در مراسم عروسی لاکچری

مراسم عروسی لاکچری ولی قیمت مناسب با گنبد چادری گروه معماری و مهندسی جامی
.مراسم عروسی لاکچری ولی قیمت مناسب با گنبد 30 متری ژئودزیک و پوشش پارچه PVC در گروه معماری و مهندسی جامی.

گروه معماری و مهندسی، جامی. مشاوره، طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های پارچه ای و سازه های فضاکار. طراحی، ساخت و نصب انواع باغ بام، #سایبان_ماشین(خودرو) و سازه های سبک باغی. طراحی، ساخت و نصب انواع دیوار پوش، نمای سبز کابلی و انواع نرده های کابلی.
 
#سازههایپارچهای، #سازههایفضاکار، #باغبام، #دیوارپوش و #نمایسبز کابلی، انواع #سایبانخودرو #سایبانماشین #نرده_کابلی. #JamiTS #Tensile_Structure And #spatial_structure